Du er her

Regler

 

 

Der er følgende championater i Distrikt 3 for 2022.

 

 

D-klasser

C-klasser

A, B og internationale klasser 

Samlet Lister

 

 

Hest dressur       

Hest dressur      

Hest dressur

Distance      

 

    

Pony dressur

Pony dressur

Pony dressur

PARA-dressur

 

 

Hest spring

Hest spring

Hest spring

Military / Terrænspring

 

 

Pony spring

Pony spring

Pony spring

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fælles regler

 

Indberetning kan kun ske online på denne side for Spring & Dressur.

 

Placeringer i Militay/Terrænspring, Distancestævner & PARA-dressur skal mailes til distriktets championatfører Pia Aabo på D3-championatslister@outlook.dk

 

Hvis der er problemer med online indberetningen så send en mail til distriktets championatfører Pia Aabo på D3-championatslister@outlook.dk.

 

Bemærk: Man kan kun optjene point til championatslisterne når man ved det pågældende stævne har stillet op for en klub i Distrikt 3 eller hvis man ved Internationale stævner har stillet op for Danmark og er medlem af en klub i Distrikt 3.

 

 

FRIST FOR INDBERETNING: SENEST 4 uger efter stævnets afvikling. Dog skal alle resultater for 2022 være indberettet senest 15. januar 2023.

 

Ældre resultater vil ikke blive godkendt til listerne. Alle mails med resultater og/eller rettelser til resultater som er indsendt indenfor tidsfristen er gældende selvom mailen ikke besvares fra vores side med det samme. Alle mails vil bliver besvare, men pga. tidspres kan det desværre gå lang tid. Vi takker på forhånd for jeres tålmodighed.

 

Hvis man ikke har oprettet en ID på DRF GO på rytteren eller hesten/ponyen eller hvis du ikke kan finde det stævne du har deltaget i så send en mail. Husk at mailen skal indeholde alle nedenstående oplysninger for at være gyldig.

 

 

HUSK: Ved mailkontakt skal følgende altid oplyses ellers anses mailen for værende ikke fyldesgørende og resultatet vil derfor ikke være gyldigt til championatslisterne:

 

* Distanceindberetning / paradressur / Beskrivelse af problem med online indberetning

 

* Stævne (Navn, type & dato) (fx Hvalsø Rideklub, dressur, 15.6)

 

* Rytter (DRF Rytter ID nr. & Navn) 

 

* Hest/Pony samt ID nr. (DRF ID nr. & navn på hest/pony)

 

* Klasse (Klasse & niveau) (fx LA1, C-klasse)

 

* Placering

 

* Klub du starter for (forkortelsen)

 

* Link til stævneresultatet (Vigtigt)

 

 

Der uddeles præmie til hver af listevinderne ved den årlige generalforsamling i D3 – ved lister med mindre end 3 ekvipager, skal listevinderne have opnået resultater for min. 3 stævner for, at der uddeles championatspræmie. For at præmien uddeles kræves det at listevinderen er tilstede på generalforsamlingen.

 

Det er kun individuelle placeringer der gælder. Der gives dermed ikke point i hold klasser.

 

Military/terrænspring

 

For Military er der en samlet liste, men man kan optjene point for D, C, B, A og internationale stævner. Terrænspring er en del af Militay's 3 discipliner og får derfor point svarende til 1/3 af de point man kan optjene ved Military. Alle stævner har samme stævnefaktor. Alle ikke placerede men godkendte ekvipager tildeles point svarende til en 5. plads. I Clear Round klasser gives der ligeledes point for godkendt ridt svarende til en. 5. plads. Alle klasser tæller som sværhedsgrad 1.

Point givning         1. Plads        2. Plads        3. Plads        4. Plads          5.plads

Military                    15                12                  9                  6                     3

Terrænspring                   5                       4                          3                        2                           1

 

 

Distance

 

For Distance er der en samlet liste, men man kan optjene point for D, C, B, A og internationale stævner. Alle stævner har samme stævnefaktor. Alle ikke placerede men godkendte ekvipager tildeles point svarende til en 5. plads. I Clear Round klasser gives der ligeledes point for godkendt ridt svarende til en. 5. plads. Alle klasser tæller som sværhedsgrad 1.

Point givning         1. Plads        2. Plads        3. Plads        4. Plads          5.plads

Distance                  5                   4                  3                   2                     1 

 

 

ParaDressur

 

Der medregnes resultater opnået ved alle internationale stævner og/eller nationale stævner afviklet i Danmark. Kun resultater opnået i klasser for paradressur tæller med og det er kun resultater hvor man har opnået placeringer der tæller (dvs. fået en roset jvf. DRF's reglement).

 

Der er en samlet liste for alle grader og den er udelukkende for klassificerede ryttere. Alle stævner har samme stævnefaktor.

 

Pararyttere, som starter dressurstævner mod handicappede kan indrapportere disse resultater.

Point givning         1. Plads        2. Plads        3. Plads        4. Plads          5.plads

ParaDressur             5                  4                   3                   2                     1 

 

 

Spring og Dressur for hest og pony for D-listen

Resultater opnået ved D-klasser kan KUN komme på D-listen for D-klasser. I Spring og dressur kan ekvipagen godt stå på flere lister, men man kan kun vinde én liste (den højeste).

 

B0-klasser i spring som afholdes som D-klasse giver point svarende til en 3. plads, hvis man har redet fejlfrit.

 

% = Dressurklasse hvor der gives roset til alle, som har redet over X % (F.eks. 60 %)

- Der gives point svarende til en 5.plads.

 

Point givning         1. Plads        2. Plads        3. Plads        4. Plads          5.plads

 

D-liste                     5                   4                  3                   2                    1

  

Spring og Dressur for hest og pony for C og A,B og internationale klasser

 

Point gives i henhold ti DRF's reglement. Det er KUN resultater der har givet en placering (roset) jvf. DRF's reglement som kan indberettes. Hvis der bliver indberettet flere ukorrekte resultater for en ekvipage, vil ALLE resultater indberettet det pågældende år blive slettet for den pågældende ekvipage. Hvis man ved en fejl har fået lavet en forkert indberetning så send straks en mail til D3-championatslister@outlook.dk så det kan blive rettet (Derved mister man heller ikke alle andre korrekte indberetninger).

 

B0-klasser i spring giver point svarende til en 3. plads i sværhedsgraden, hvis man har redet fejlfrit. (Se eventuelt sværhedsgraden i nedenstående DRF skema).

 

For både dressur, spring og military gør det sig gældende, at der i klasser med placeringer kun gives point til placerede rytter. Dvs. man skal have fået en placering og placeringen skal fremgå af resultatlisten for stævnet for at resultatet kan godkendes. Ifg. DRF reglement gives der placering til hver 4. rytter. Alle resultater som indberettes on-line men ikke kan godkendes vil blive slettet. 

 

Resultater opnået ved C-klasser kan KUN komme på listen for C-klasser.

 

Resultater opnået ved A, B og intl. klasser kan KUN komme på listen til A, B og intl. klasser

 

- ekvipagen kan dermed godt stå på flere lister, men man kan kun vinde én liste (den højeste).

 

 

Skema 1: DRF sværhedsgrader:

 

Svær- hedsgrad

Dressur Hest

Dressur Pony

Spring Hest

Spring Pony

Military Hest

Military Pony

Distance

0 =

Tæller KUN til D-listen

LD1, LD2, LC1, LC2, LC3, LB1, LB2, LB3

LD1, LD2, LC1, LC2, LC3

LC, ULC,

og lavere

LC, ULC,

og lavere

CNC80

CNCP70

LC

1 =

LA1, LA2, LA3, LA-Kür FEI 5 års indl. + finale

LB1, LB2, LB3

LB1*, LB2*,

ULB

LB1*, LB2*,

ULB

CNC90

CNCP80

LB, LB2

2 =

LA4, LA5, LA6, LA6-Kür

LA1, LA2, LA-Kür

LA1*, LA2*,

ULA,

Youngster B

LA1*, LA2*,

ULA

-

-

LA, LA2

3 =

FEI 6 års indl. + finale MB0, MB1, MB2, MB3, FEI-PCJ, FEI-TCJ, FEI-ICJ, FEI jun.-Kür, MB-Kür

LA3, LA4

MB1*, MB2*

UMB,

Youngster A

MB1*, MB2*,

UMB

CNC100

CNCP90

 

4 =

MA1, FEI-PCY

LA5

MA1*, MA2*

MA1*, MA2*

CNC1*, CIC1*, CCI1*

CNCP1*,

MA, MA2

5 =

MA2, MA3, PSG, PSG-kür, FEI-PSGTY, FEI-ICY, FEI-YR kür

LA6, PRI

S1*, S2*

S1*, S2*

CNC2*, CIC2, CCI2*

CCIP1*,

SB, SB2

6 =

INT1, INT1-kür

PRM, PRT, FEI-pony Kür

S3*, S4*

S3*, S4*

CNC3*, CIC3*, CCI3*

CNCP2*, CCIP2*

SA, SA2

7 =

Svær INT1, INT2, INTA, INTB

 

 

 

CCI4*

CH-EM-CCIP2

 

8=

GRU25 16-25, GP, GPS, GP-kür

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2: Placeringspoint ved stævnefaktor 1 (Alm. C-stævner) + D3 point for sværhedsgrad 0 til D-listerne 

 

Svær-

1. plads

2. plads

3. plads

4. plads

5. plads

Øvrige

hedsgrad

point

point

point

point

point

point

 

 

 

 

 

 

 

1

5

4

3

2

1

0

 

 

 

 

 

 

 

2

10

8

6

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

3

15

13

11

8

6

4

 

 

 

 

 

 

 

4

40

32

25

20

13

8

 

 

 

 

 

 

 

5

50

40

30

25

20

15

 

 

 

 

 

 

 

6

60

48

38

30

26

20

 

 

 

 

 

 

 

7

70

58

48

38

31

25

 

 

 

 

 

 

 

8

80

68

58

48

40

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For placeringspoint ved højere stævner samt fx mesterskaber, se 86.3 Ranglistepoint hos DRF.